Večji tekst Manjši tekst Natisni stran
Prva stran | Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji so sestavni del prevozne pogodbe, ki jo skleneta AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN – VALENTINA FRELIH s.p. in naročnik, ob potrditvi naročila najema avtobusa za predvideno potovanje, kjer je dogovorjena relacija in prevoznina.

V primeru telefonske potrditve oziroma potrditve naročila po e-pošti, se šteje, da je naročnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po e-pošti potrdil program poti in najem avtobusa za to potovanje. Z določili splošnih pogojev in navodil se naročnik lahko seznani na spletni strani http://www.frelih-bus.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik je vsaka oseba (pravna ali fizična), ki je opravila potrditev naročila za najem avtobusa.

II. NAROČILO

Naročnik in Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p. skleneta hkrati, ob potrditvi naročila najema avtobusa, ki vsebuje podatke o naročnikovi planirani poti, prevozno pogodbo.

Ob naročilu je naročnik dolžan navesti planiran časovni in krajevni program potovanja. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Naročilo naročnika je zavezujoče. Od njega lahko odstopi le v skladu z določili o naročnikovi odpovedi najema avtobusa (III. točka splošnih pogojev).

Za zavezujočo naročilo se poleg izrecne pisne potrditve oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek naročnika. Naročilo in prevozna pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve sprejema naročila s strani Avtoprevozništva Martin – Valentina Frelih s.p.

III. ODPOVED NAROČILA

Naročnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja. V tem primeru ima AP Frelih s.p. pravico do vracila stroškov zaradi odpovedi naročila, katerih višina je odvisna od casa, v katerem je naročnik odpovedal naročilo:

od 21 do 15 dni pred odhodom   - 10% cene naročila
od 14 do 8 dni pred odhodom   - 30% cene naročila
od 7 do 1 dneva pred odhodom   - 50% cene naročila

IV. EVROPSKA DIREKTIVA 561/2006

Naročnik se z potrditvijo naročila za najem avtobusa za predvideno potovanje obvezuje, da bo spoštoval navedbe Evropske direktive 561/2006 ter v skladu z direktivo načrtoval čas vožnje za predvideno potovanje. Evropska direktiva 561/2006 navaja, da dnevni čas vožnje enega voznika ne sme presegati 9h, skupen delavni čas (odsotnost) enega voznika pa 15h; da dnevni čas vožnje dveh voznikov ne sme presegati 18h, skupen delavni čas (odsotnost) dveh voznikov pa 20h.

V. PRTLJAGA

Prevoznik prevzame potnikovo izročeno prtljago in jo prepelje od odhodnega do namembnega kraja. Če potnik za izročeno prtljago ni predložil prtljažnega listka in plačal prevoznine, ni upravičen do izplačila odškodnine v primeru, da se izročena prtljaga v avtobusu poškoduje ali je ukradena. Ročno prtljago je dovoljeno prinesti v vozilo in se jo prepelje brez posebnega plačila. Prevoznik sme preprečiti vnos ročne prtljage v vozilo, ki lahko zaradi svojih lastnosti ali stanja, ogrozi varnost prevoza.

Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikovih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz avtobusa.

VI. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Škofji Loki. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.

POVPRAŠEVANJE »